Logo

AVIA Retz


Franz Eigl GmbH

AVIA XPress Retz

Sandweg 4a, 2070 Retz

02822/501-0

ATU 20759301

Preismodel: 1_1 (Preise_NCharge) Tarifmodel: 2

0.49

: 0.00

Preismodel: 1_2 (Preise_NCharge) Tarifmodel: 2

0.49

: 0.00


1
max. 11kW
: 1440
: 1440
2
max. 11kW
: 1440
: 1440